Тернопільський національний економічний університет

Тернопільський національний економічний університет – це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити – це жити з перспективою. Навчаючись у дусі конкуренції, випускники вищого навчального закладу стають лідерами та фахівцями високого ґатунку.   

Збірник наукових праць ТНЕУ "Наука молода"

Збірник «Наука молода» –  науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. Видається з 2003 року у Тернополі. Засновник: Тернопільський національний економічний університет. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12266-1150ПР. Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність: 2 рази на рік.

Індексування

Збірний наукових праць ТНЕУ "Наука молода" представлений у міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах, а саме....

012